Personlig udvikling gennem træning - opdateres fredage

inspiration, træning og personlig udvikling

EMOM står for “Every Minute On the Minute" trænings intervaller hvert minut.

Din træningstilstand beskrives godt med ordsproget “kæden er ikke stærkere end det svageste led” dette kan dog vendes fordelagtigt.

Får du nok ud af løbeturen eller holder du fast i gamle vaner, der ender med, at gøre turen kedelig og ineffektiv.

Drømmer du om et job i forsvaret, politiet eller andet arbejde hvor din fysisk er adgangsgivende.

Træk vejret når du træner

Det kan virke lidt anderledes at skulle fokusere på åndedrættet, der nærmest styres automatisk.

Det er vigtigt at sætte sig mål for sin træning. Men disse mål kan ikke sættes, uden viden og pejlemærker for, hvor godt du kan præstere.

Det gælder om at finde ud af hvordan ens krop, aktiveres bedst muligt. Optimal præstation handler om forberedelse og planlægning.

Når man har trænet gennem en længere periode, kan træning blive lidt ensformigt og dermed kedeligt.

Træning derhjemme kræver en plan, ellers mister man hurtigt overblikket og bliver ofte ikke til noget.

Et hold er aldrig stærkere end det svageste led - en sætning man ofte høre.

Stiller du nogle gange spørgsmålet "hvordan kan jeg gøre min træning bedre?"

Dusty Hyland 

Find de bedste inspirationskilder til gymnastisk Core træning