Dumbell WODs

EMOM 5
6 Dumbbell Hang Squat Thrusters 1xDB
3 Jumps over Dumbbel
AMRAP 5
9 Dumbbell Front Squats 1xDB
6 Sit-ups
EMOM 5
6 Pistol Squats (or 6 DB Goblet Squats)
3 HR Push-ups
AMRAP 5
6 Burpees
12 Hang Squat Snatches 1xDB
EMOM 5
6 Front Rack DB Lunges
3 Push-ups 
AMRAP 5
9 Dumbbell Power Cleans 1 or 2 DBs
6 Air Squats
EMOM 5
9 Push Ups on Dumbbells 2xDB
6 Dumbbell Deadlifts 2xDB
AMRAP 5
12 Dumbbell Strict Presses 1xDB
9 Sit-ups
EMOM 5
4 Dumbbell Facing Burpees
4 Dumbbell Snatches
AMRAP 5
6 Pistol Squats
12 Dumbbell Snatches 1xDB
EMOM 5
6 Sit-ups
6 Dumbbell Thrusters 1xDB
AMRAP 5 
6 Dumbbell OH Squats 1xDB (or DB on shoulder)
12 Atomic Sit-ups
EMOM 5
6 Dumbbell Hang Power Clean
3 Burpees ov. DB
AMRAP 5
6 Dumbbell Hang Power Clean and Jerks 1xDB
3 Jump Squats
EMOM 5
6 Dumbbell Squat Cleans 1xDB
3 Burpees over Dumbbell
 
   
   

sportsfreak

Tak for besøget


Kontakt via Facebookside